Our Directors

President

Ajay D. Lambat 

Vice President

Smt Mrudulatai S.Deshmukh

Director

Yadavrao G. Shirpurkar 
Dr. Ulhas D. Duragkar 
Vijaykumar P. Kadu 
Madhukar K. Zalke 
Ganesh V. Wandhare 
Dilip J. Mathankar 
Gokulprasad H. Rathod 
Shyam P. Kapse 
Sameer C. Rahate 
Kishor Y. Shirpurkar 
Shankar D. Bhusari 
Sharad A. Chhadi 
Suresh G. Pande
Manoj V. Parshionikar 
Sulochanatai P. Khadgi 

Expert Director

Suresh G. Gawande 
Ashok B. Bansod 

Chief Executive Officer

Purushottam B. Bhulgaonkar